fbpx

Διδακτoρικά Προγράμματα

Γενικά

 

Τα προτεινόμενα από την «αγαθόν» Διδακτορικά Προγράμματα, υλοποιούνται από τα σπουδαιότερα δημόσια Ισπανικά Πανεπιστήμια με μακρόχρονες παραδόσεις και αναγνωρισμένα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Βέβαια, εκτός νέων πτυχιούχων, είναι προσαρμοσμένα να δέχονται  επιστήμονες  και επαγγελματίες, που ήδη εργάζονται.

Οι Διδάκτορες, έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στην έρευνα, να δουλέψουν και να μάθουν δίπλα σε καταξιωμένους επιστήμονες και ιδρύματα και να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και τις δεξιότητες για μια λαμπρή ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα. Η γλώσσα  είναι η Αγγλική και το χρονικό διάστημα φοίτησης είναι 3 χρόνια. Η έρευνα μπορεί να αναπτυχθεί σε ελληνικές  δομές και θα χρησιμοποιούνται όλα τα τεχνολογικά μέσα, για την τακτική επαφή με τους επιβλέποντες καθηγητές. Οι Διδάκτορες επίσης, θα παρευρίσκονται  στην Ισπανία, για την οργάνωση των   ερευνητικών δραστηριοτήτων και την παρουσίαση των ερευνών τους σε Διεθνή Συνέδρια, σε περιόδους εορτών και καλοκαιρινών διακοπών. Στο τέλος του πρώτου έτους και μετά από αξιολόγηση των εργασιών, οι υποψήφιοι Διδάκτορες, θα μπορούν να εγγραφούν στο 2ο έτος και ενός άλλου Πανεπιστημίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., η απονομή ευρωπαϊκού τίτλου από δύο Πανεπιστήμια, ορίζεται, ως «Διεθνές Διδακτορικό» κι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και κύρος στην αγορά εργασίας.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα, θα δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Επιπρόσθετα, οι Διδάκτορες θα μπορούν να συνεχίσουν σε ευρωπαϊκά projects και μεταδιδακτορικές έρευνες, προοπτικές, οι οποίες, τώρα πια, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο σε δίκτυα δημοσίων και καταξιωμένων Πανεπιστημίων της Ε.Ε.
Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, ενδιαφέρουν όλη την επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης. Θέματα όπως η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η υγεία, η πρόνοια, το μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά ολόκληρης της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλοι οι μεγάλοι διανοούμενοι τάχθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει, ότι υπάρχει μέλλον αξιόλογο για τη χώρα, που θα γνωρίσει και πάλι μεγάλη πρόοδο τα επόμενα χρόνια.  
Άρα, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι επίκαιρο ένα Διδακτορικό  σ’ ένα απ’ τα Πανεπιστήμια που προτείνουμε.  

 

Σχολές Διδακτορικών

Η έρευνα, ως βάση και στόχος των PhD, μαζί με τον σημαντικό ρόλο που ο υποψήφιος Διδάκτορας καλείται να διαδραματίσει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας. Οι Σχολές Διδακτορικών, δημιουργούν μια καινοτόμα διάσταση στο μοντέλο της ανάπτυξης των Διδακτορικών στα Πανεπιστήμια, σε συνεργασία  με άλλους φορείς, οργανισμούς και θεσμούς που εμπλέκονται, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Διεθνές επίπεδο.

Αυτό πραγματοποιείται με γνώμονα τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που περιέχονται στην Ανακοίνωση του Βερολίνου, (2003) και που αναπτύχθηκαν περαιτέρω, στη Σύνοδο της Bergen, (2005). Η βάση για το νέο Ευρωπαϊκό Διδακτορικό, χτίστηκε στις οδηγίες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των Συνόδων  του Salzburg, (2005 και 2010). Η άνοδος των  Σχολών  Διδακτορικών στην Ευρώπη, (17% το 2005, 65% το 2010), δείχνει μια σαφή προσπάθεια  των χωρών, για την ανάπτυξή αυτών. Υπάρχουν πολλά μοντέλα Διδακτορικών, τόσο σε θεσμικό επίπεδο, Διατμηματικό, Διαπανεπιστημιακό, Διεθνές, κλπ, όσο και σε επίπεδο Διεπιστημονικότητας. Γενικά, δεν υιοθετείται το ένα ή το άλλο μοντέλο, αλλά η επιλογή γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν.

Τα παραπάνω, οδηγούν στην αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτών των Σχολών, που παρέχουν  υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση στην Έρευνα, μία απ’ τις θεμελιώδεις αρχές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       

Όλα τα Πανεπιστήμια, με τα οποία συνεργάζεται ο Οργανισμός «αγαθόν», έχουν σχολές Διδακτορικών και τα περισσότερα από τα Διδακτορικά Προγράμματα στα οποία φοιτούν οι υποψήφιοί μας, είναι Διαπανεπιστημιακά, με την συμμετοχή 2-3 Πανεπιστημίων.

 

Επιλογή υποψηφίων - Δικαιολογητικά

Επιλογή υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής, γίνεται από το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, το οποίο έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με τον επιστημονικό φορέα «IVITRA», που επίσης ανήκει στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ένα ειδικό, κοινωνικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να γίνουν δεκτοί 10-15  Έλληνες  υποψήφιοι Διδάκτορες σε κάθε επιστημονικό πεδίο, (Παιδαγωγικά, Υγεία, Οικονομικά κλπ).

 

Θεωρώντας, ότι η Ελλάδα πια είναι ένα μεγάλο εργαστήριο, εξαιτίας των ειδικών οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν, τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και στην προκειμένη περίπτωση τα ισπανικά, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για πρωτότυπες και καινοτόμες έρευνες, που μπορούν ν’ αναπτύξουν  Έλληνες Διδάκτορες.  Έτσι, μετά από την αξιολόγηση των βιογραφικών και των προτάσεων, ο αντιπρύτανης επί της έρευνας, έρχεται σε επαφή με τα συνεργαζόμενα ισπανικά πανεπιστήμια, ώστε να βρεθούν εκείνα τα οποία θα δείξουν ενδιαφέρον για την πρόταση του κάθε υποψήφιου διδάκτορα και θα τον κάνουν δεκτό.Αυτή η διαδικασία κρατάει συνήθως από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε και ο «IVITRA», πάντα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, φροντίζουν οι εργασίες των υποψηφίων διδακτόρων να προβάλλονται σε διεθνή συνέδρια, και οι δημοσιεύσεις να γίνονται σε έγκριτα περιοδικά επιστημονικά με ranking A’, προετοιμάζοντας τους διδάκτορες για διεθνή καριέρα. 

Για νέους πτυχιούχους, που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου, δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο θα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος . Με την αποφοίτησή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε Διδακτορικό Πρόγραμμα.

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων, είναι :

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία αυτού, για σπουδές στο εξωτερικό
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αναλυτική βαθμολογία αυτού, για σπουδές στο εξωτερικό.
 4. Motivation letter
 5. Περιγραφή Ερευνητικής  πρότασης σε περίπου 5 σειρές
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας

Στη θέση του Πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας, μπορεί να προσκομιστεί το «Diploma Supplement», το οποίο δεν χρειάζεται μετάφραση.
Το Πτυχίο, το Μεταπτυχιακό και οι αναλυτικές βαθμολογίες τους, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ισπανική γλώσσα, αφού πρώτα μπει στα έγγραφα η σφραγίδα της Χάγης από την περιφέρεια όπου εκδόθηκε ο τίτλος.

 

Προγράμματα

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής

 • Σχολική Ψυχολογία
 • Ειδική Διδακτική
 • Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Διοίκηση και Διά Βίου Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς και Παραβατικότητα
 • Αντιμετώπιση Σχολικής Βίας και  Bulling
 • Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση μεταναστών και Διά Βίου Εκπαίδευση (Κοινωνική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική της Συμπερίληψης)
 • Μουσειολογική Εκπαίδευση 
 • Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία της Νηπιακής και Παιδικής ηλικίας 
 • Επικοινωνία και Διαπολιτισμικότητα

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Υγείας

 • Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
 • Total Quality Management  Μονάδων και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Ποιότητα ζωής και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Ψυχική Υγεία
 • Μετανάστευση και Υγεία
 • Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία
 • Κλινική και Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Επιστήμες της Διατροφολογίας
 • Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία
 • Δημόσια Διατροφή
 • Φυσική Δραστηριότητα και Σπορ
 • Η Βία απέναντι στη Διαφορετικότητα (Φύλο, Εθνικότητα, ομοφοβία)
 • Διαχείριση, Αξιολόγηση και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληθυσμός και Υγεία : Στατιστική Υγείας, Ανάλυση Θνησιμότητας, Μετανάστευση, Γήρανση Πληθυσμού
 • Ολοκληρωμένη Υποστήριξη και Οργάνωση της θεραπείας σε ασθενείς με Τραύμα
 • Οι Ανισότητες στην Υγεία : Κοινωνική Τάξη, Φύλο και Εθνικότητα
 • Μόλυνση, Τοξικολογία και Επιστήμες του Περιβάλλοντος
 • Ο Σχεδιασμός, οι Πολιτικές και η Προώθηση της Υγείας
 • Βιοϊατρικές Τεχνολογίες και Αποκατάσταση
 • Τηλεϊατρική και Πληροφορική της Ιατρικής

Διδακτορικό στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες  -  Επιστήμες Δημόσιας Διοίκησης

 • Η ανανέωση  του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτική Επικοινωνία και Πολιτική Θεωρία
 • Διοίκηση  Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις
 • Εγκληματολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διεθνή Οικονομικά του Τουρισμού
 • Τοπική Ανάπτυξη και Διεθνής Συνεργασία
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνές Δίκαιο και Μεταναστευτικό
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Κοινωνική Οικονομία. Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και Συνεταιρισμοί
 • Ψυχολογία του Ανθρωπίνου Δυναμικού


  Επίσης, το Διδακτορικό, μπορεί να αναπτυχθεί και σε παραπλήσια επιστημονικά πεδία.
  Η αρμόδια επιτροπή του τμήματος, αξιολογεί την ερευνητική πρόταση κάθε υποψήφιου Διδάκτορα.

Πανεπιστήμιο Alicante

alicante university

Το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, είναι ένα δημόσιο, ανοιχτό, βιώσιμο, ποικίλο και συμμετοχικό Πανεπιστήμιο, που βρίσκεται στις ακτές της Μεσογείου και έχει μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις.

Είναι ένα πολυεπιστημονικό ίδρυμα, με προγράμματα σπουδών σε όλους τους τομείς της γνώσης.  Έχει παράδοση στις επιστήμες της Υγείας, τις Βιοτεχνολογίες, την Ογκολογία, (με διακρίσεις στη μάχη ενάντια στον καρκίνο), την Οφθαλμολογία κλπ. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελείται από περίπου 3.800 μέλη, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Δέχεται πάνω από 32.000 φοιτητές τον χρόνο σε επίσημους τίτλους σπουδών και πάνω από 1.200 φοιτητές από άλλες χώρες. Έχει Σχολή Διδακτορικών.

 

Πανεπιστήμιο Murcia

murcia university

   Το Πανεπιστήμιο της Μούρσια, βασισμένο σε παράδοση αιώνων, έχει ως κεντρικό του άξονα τα επιτεύγματα της αριστείας, επιστημονικής και ακαδημαϊκής. Είναι ένα Πανεπιστήμιο με διεθνή προβολή, το οποίο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 

   Η Διεθνής σχολή των Διδακτορικών του Πανεπιστημίου της Μούρσια, είναι επιφορτισμένη με  την οργάνωση και την εκπόνηση ολοκληρωμένων Διδακτορικών Προγραμμάτων, για επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο.

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…